Udržitelnost jako podstata našeho podnikání

Udržitelnost v Aimtec a.s.

Naše projekty mají globální dopad. Tím, že umíme zefektivnit výrobní a logistické procesy, šetříme zdroje. Ať už ty materiální, energetické nebo lidské. Razíme heslo "people first" a to ovlivňuje smýšlení o efektivitě lidí jak v Aimtecu, tak i u našich zákazníků.

Více o udržitelnosti v AIMTEC najdete zde.


„Udržitelnost je základním principem našeho fungování, o tom se přesvědčujeme dnes a denně celých 25 let našeho podnikání. Jsme pyšní, že jsme rodinná firma se specifickou firemní kulturou. Zachování a podpora základních hodnot pro nás hraje hlavní roli."
Jaroslav Follprecht CEO, Aimtec a.s.

Best Practice 

Kategorie:

Digitalizace a automatizace logistických procesů ve výrobních společnostech

Cíl:

Efektivní logistické a výrobní procesy

Příklad zefektivnění výroby pomocí našich systémů najdeme ve společnosti Autoneum CZ, která je leaderem v oboru protihlukového a tepelného tlumení osobních a nákladních vozidel. V českém závodě se denně vyrobí desítky tisíc kusů tlumení do vozidel, výrobní proces proto musí fungovat perfektně. O zefektivnění procesů se stará systém Asprova implementovaný firmou Aimtec, který dokáže výrobní operace naplánovat tak, aby nedocházelo k prostojům, nebo naopak k přetížení strojů, zároveň optimalizuje využití personálů a zefektivňuje výrobu. Plánovači díky APS (Advanced Planning & Scheduling) mohou snadno vytvářet výrobní plán se zohledněním všech kapacit a rychle reagovat na změnu požadavků od zákazníků, výpadek stroje nebo náhlou fluktuaci pracovníků.

Fakta

  • Snížení časové náročnosti tvorby plánu
  • Zefektivnění plánování nahřívání forem a úspora elektrické energie
  • Snížení nákladů na zaškolení nového plánovače
  • Zastupitelnost plánovačů díky standardizovanému systému
  • Snížení zásob materiálu a rozpracované výroby o 15 %
  • Vizualizace plánu pro jednotlivé výrobní haly, linky a pracoviště
  • Rychlá reakce na změny zákaznických požadavků a na poruchy strojů