Uhlíková neutralita v BASF spol. s r.o.

Udržitelnost v BASF spol. s r.o.

V BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Jsme přesvědčeni, že udržitelnost a prosperita mohou jít ruku v ruce. Jako největší evropská chemická firma a globální technologický lídr si uvědomujeme svůj díl zodpovědnosti za stav světa, proto aktivně přispíváme k pozitivní změně s ohledem na životní prostředí i na společnost. Vyvíjíme inovativní a ekologicky šetrná řešení s vysokou přidanou hodnotou, jež pomáhají snižovat uhlíkovou stopu a prosazovat principy cirkulární ekonomiky ve všech oblastech života. Na českém trhu se podílíme na digitalizaci zemědělství či minimalizaci emisí z dopravy.

Více o udržitelnosti v BASF najdete zde.


„Chemie figuruje v 95 % výrobků a každá látková přeměna – i život sám – stojí na chemii. Bez chemie se neobejdeme. S tímto vědomím BASF podporuje růst a transformaci průmyslu směřující k uhlíkové neutralitě."
Filip Dvořák Managing Director BASF spol. s r.o.

Best Practice 

Kategorie:

Cíl klimatické neutrality do roku 2050, spuštění Programu cirkulární ekonomiky, vývoj a zavádění převratných technologií pro chemickou výrobu, zajišťování obnovitelných zdrojů energie pro vlastní produkci, digitalizace zemědělství, termochemická recyklace plastů, intenzivní podpora vzdělávání dětí a mládeže v oblasti přírodních věd.

Cíl:

Skupina BASF revidovala své klimatické cíle a do roku 2050 chce dosáhnout nulových emisí. Pokračuje tak v dosavadním trendu: od roku 1990 již své celkové emise redukovala o 50 %. BASF zároveň jako první chemická společnost na světě poskytne do konce roku 2021 transparentní emisní údaje všech svých přibližně 45 000 produktů. Napříč segmenty a kontinenty BASF přichází s řešeními, která posilují udržitelnost a snižují ekologickou stopu. Digitalizace zemědělství, termochemická recyklace plastů či nízkoemisní technologie pro chemickou výrobu mají v následujících letech a desetiletích potenciál napomoct transformaci globální ekonomiky.

Mezi lety 1990 a 2018 BASF snížila své emise na polovinu, do roku 2050 se stane klimaticky neutrální. Díky nově vyvíjeným technologiím BASF do budoucna nahradí či doplní fosilní paliva – jež v chemickém průmyslu doposud představovaly nepostradatelnou surovinu – biomasou, recyklátem a zelenou elektřinou. Dnes jsou tyto technologie v pilotní fázi, jejich plošné nasazení se plánuje po roce 2030. Při vývoji nových produktů se BASF řídí zásadami ekodesignu a cirkulární ekonomiky. Program cirkulární ekonomiky skupina vyhlásila s cílem zvýšit do roku 2030 globální obrat z cirkulárních řešení na 17 miliard eur.

Fakta


Uhlíková neutralita: 

  • Aktuální emisní cíl BASF do roku 2030 představuje pokles přibližně o 60 % oproti úrovni z roku 1990, což překračuje cíl 55% snížení stanovený Evropskou unií.

  • V zájmu dosažení klimatického cíle plánuje skupina BASF investovat do roku 2025 až 1 miliardu eur a další 2–3 miliardy eur do roku 2030.

  • BASF vyvíjí technologii pyrolýzy metanu pro emisně neutrální produkci vodíku ze zemního plynu. Oproti jiným postupům bezemisní výroby vodíku vyžaduje pyrolýza metanu pouhou pětinu elektrické energie.

Revize produktového portfolia:

  • BASF neustále reviduje své portfolio a hodnotí je z hlediska udržitelnosti. Naše klíčové produkty, interně označované jako akcelerátory, představují přínos pro životní prostředí, ekonomiku i společnost.

  • BASF má dnes přibližně 16 000 akcelerátorů, hodnota jejich obratu činí 16,7 miliard eur (za rok 2020). Do roku 2025 se tato hodnota má zvýšit na 22 miliard eur.

  • Do hledání a zlepšování udržitelných řešení se silným inovativním elementem BASF dlouhodobě investuje 60 % rozpočtu R&D. Na tomto úsilí se v rámci skupiny podílí přes 2 700 odborníků.

Překážky

Chemický průmysl jako takový je velice náročný na suroviny a energii. Některé zcela nové a dynamicky se rozvíjející technologie či oblasti podnikání narážejí na chybějící nebo neaktuální legislativní rámec. To se týká např. termochemické recyklace plastů, tedy velmi efektivní a progresivní, ale zákonem ještě neuznané metody. 

Řešení

Podílíme se na vývoji a zavedení technologií, které pomohou převést vizi cirkulární ekonomiky ve skutečnost. Soustavně pracujeme na edukaci a popularizaci chemie, vysvětlujeme její význam pro společnost a nenahraditelnou roli v rámci ekonomiky.
 


Digitalizace zemědělství

ChemCycling

Uhlíková neutralita