"Je pozoruhodné, jakým způsobem ženete udržitelnost v Česku kupředu!"

Setkání saského ministra energetiky a životního prostředí Wolframa Günthera s podniky platformy ČNOPK #PartnersForSustainability

Saský ministr pro energetiku, ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství Wolfram Günther se během své dvoudenní návštěvy Prahy setkal také s podniky česko-německého hospodářství. Rozhovory byly zaměřeny na udržitelné projekty Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) a jejích členských firem.

"Klimaticky neutrální se staneme jen společně," vysvětlil ministr Günther s odkazem na úspěšnou a intenzivní hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Saskem. Na hodinu a půl hodiny trvajícím setkání v kopuli ČNOPK představili výkonný ředitel Bernard Bauer a zástupce výkonného ředitele René Harun udržitelné aktivity největší bilaterální komory v České republice, jako jsou projekty energetické účinnosti EUREM nebo Young Energy Europe. Pozornost byla věnována udržitelné platformě #PartnersForSustainability, která od jara 2020 spolupracuje se 14 partnerskými společnostmi z 10 odvětví a prakticky se zaměřuje na větší udržitelnost v podnikání, ve společnosti a v politice.

Cílem platformy je zajistit konkurenceschopnost prostřednictvím co nejrozsáhlejšího oběhového hospodářství, energeticky účinné a CO2 neutrální výroby, jakož i udržitelného a sociálního řízení zaměstnanců. Bernard Bauer také představil memorandum "Driving Sustainability", ve kterém společnosti rovněž vyzývají českou vládu, aby označila udržitelnost jako jednu ze svých priorit.

"Je pozoruhodné, jakou jste hybnou silou udržitelnosti," řekl ministr Günther zástupcům společnosti. "Jsme vzájemně úzce propojeni. Není proto od věci, aby naše sousední země spolupracovaly jako jeden velký hospodářský prostor." Klimatické neutrality lze tedy dosáhnout pouze přeshraničně, a proto bude spolupráce v oblasti udržitelnosti intenzivnější, uvedl saský ministr.

Zástupci partnerských společností Škoda Auto (Libor Boček), Bosch (Milan Šlachta), Brose (Petr Zajaroš), Borgers (Uwe Hengstermann), Siemens (Jens Franke) a Vodafone (Zuzana Holá) informovali ministra o platformě #PartnersForSustainability a o svých udržitelných strategiích.

www.PartnersForSustainability.cz