Virtual Best Practice Tou vol. II - ČVUT UCEEB, Brose, ŠKODA AUTO + videozáznam

Přední společnosti v České republice úspěšně na cestě k udržitelné ekonomice

Virtuální Best Practice Tour platformy #PartnersForSustainability jde do druhého kola – společnosti ŠKODA AUTO, Brose a Universitní centrum energiticky efektivních budov českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT UCEEB) představily ve čtvrtek svá energeticky úsporná řešení, systémové inovace a další aktivity v oblasti udržitelného rozvoje.

Praha 22.1.2021 Zlepšení ergonomie pracovního prostředí, cílené snižování spotřeby energie a vývoj udržitelných systémů pro energeticky efektivní budovy, to je jen několik příkladů konkrétních řešení, která společnosti a instituce zapojené do platformy #PartnersForSustainability již aktivně využívají v každodenní praxi.

Platforma #PartnersForSustainability pořádá pod záštitou Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) nejen pravidelné Think Tanky, ale 10. února 2021 také konferenci „Czech-German Economic Forum | Driving Sustainability“, kde bude zveřejněno společné memorandum o udržitelnosti, včetně konkrétních požadavků směrem k politickým představitelům země.

„Naším cílem je podporovat firmy na jejich cestě k udržitelnosti. Jde nám především o šetření zdrojů prostřednictvím oběhového hospodářství, snižování nákladů a zvýšení efektivity,“ vysvětluje cíle platformy #PartnersForSustainability Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Například v nové lakovně ŠKODA AUTO je celá řada pracovních operací vykonávána roboty a inovativní technologie umožnily současně zvýšení výrobní kapacity závodu. Automatický dopravníkový systém, inovativní systém mokrého kartáčování nebo jedinečná technologie sušení jsou jen některé z inovací, které umožňují snížení spotřeby energie, laku, čerstvého vzduchu a snižují emise těkavých organických látek a odpadu.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT má udržitelnost zakotvenou přímo ve své misi. Vyvíjí systémy, díky kterým budovy méně ovlivňují životní prostředí při zachování vysokého komfortu svých obyvatel. Jeho 160 výzkumníků ve spolupráci s více než stovkou partnerů každoročně realizuje okolo 200 projektů na bázi výzkumných grantů nebo přímých 

zakázek od průmyslu, které většími či menšími inovacemi přispívají k trvale udržitelnému rozvoji.

A dodavateli automobilových komponentů Brose se využitím robota z vyřazeného zařízení podařilo částečně automatizovat jedno z nejvíce ergonomicky náročných pracovišť (balicí činnost). Společnost Brose tak výrazně usnadnila fyzicky nejnáročnější pracovní kroky při přípravě logistických obalů. Integrace automatizovaných procesů současně zlepšila ergonomickou situaci na pracovišti a současně byla také snížena fluktuace operátorů.

#PartnersForSustainability je platforma Česko-německé obchodní a průmyslové komory, partnerských firem a institucí, která pomáhá skloubit ekonomickou konkurenceschopnost s ekologickou a sociální odpovědností a spoluutváří tak přechod do udržitelné budoucnosti. Partneři jsou přesvědčeni, že restart po pandemii může smysluplně proběhnout pouze tehdy, pokud dojde k transformaci k udržitelné ekonomice. Platforma pořádá pravidelné setkání Think Tanku a Best Practice Tour do firem, zveřejní memorandum a 10. února 2021 organizuje konferenci Driving Sustainability – Czech-German Economic Forum.

Partneři platformy:
Borgers CS, Bosch, Brose CZ, E.ON Česká republika, Hochtief CZ, ING Česká republika, Kaufland Česká republika, Schunk Carbon Technology, Siemens, Škoda Auto, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Vodafone Czech Republic

Supporting Partners:
Institut cirkulární ekonomiky, E15, Nuremberg Campus of Technology

O ČNOPK:
ČNOPK je se svými 700 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Sleduje trendy a těm
s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. Dlouhodobě se zasazuje o zavedení prvků duálního vzdělávání do českého systému školství. V roce 2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu průmysl 4.0. Letos své aktivity rozšířila o platformu #PartnersForSustainability
ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor.