Snižování environmentálních dopadů výrobních procesů

v Borgers CS

Udržitelnost v Borgers Česká republika

Svou společenskou odpovědnost vůči lidem a přírodě projevujeme udržitelným využíváním zdrojů. Z tohoto důvodu se snažíme minimalizovat dopad našich aktivit na životní prostředí tím, že předcházíme jeho znečištění, snižujeme spotřebu energie a realizujeme iniciativy zaměřené na snižování odpadu a ochranu klimatu. Cítíme zvláštní odpovědnost vůči našim zaměstnancům a jejich rodinám. „Bezpečnost na prvním místě“ platí ve všech oblastech, což vede k našemu úsilí a odhodlání. Jako odpovědný zaměstnavatel vyjadřujeme naši solidaritu prostřednictvím široké škály sociálních závazků na příslušných místech.

Více o udržitelnosti v Borgers najdete zde.


„S členskými společnostmi ČNOPK chceme posílit v České republice myšlenku udržitelnosti tohoto odvětví. Jako odpovědný zaměstnavatel chceme zlepšit podmínky a jít příkladem pro ostatní společnosti.“
Uwe Hengstermann CEO, Borgers CS

Best Practice 

Kategorie:

ProCycling® - Zelený příběh: BORGERS je vynálezcem a výrobcem prvního textilního podběhu kola vyrobeného až ze 100% oceánského plastu.

Cíl:

Snížit environmentální dopady našich výrobních procesů.

 

Pod naší nejmladší značkou ProCycling® vyvíjíme interiérové produkty, které lze 100% recyklovat. BORGERS v současné době vyvíjí vnitřní obložení (boční stěny kufru, víka zavazadlového prostoru a panely opěradla), které jsou 100% recyklovatelné. Na rozdíl od předchozích obložených dílů na trhu jsou tyto komponenty založeny na bázi materiálu jednoho původu a jsou plně recyklovatelné granulací a následným spřádáním na nová vlákna, která vstupují do výroby.

Fakta

  • Doba vývoje trvala cca 1 rok (výroba komponentů, testování, validace při silničních zkouškách atd.)

  • Investice: Počáteční investice nebyly nutné

Překážky

Vlákno je v současné době stále dvakrát dražší než recyklovaný PET z evropských lahví. Láhve se shromažďují na Haiti, v Indii atd. na plážích a jsou dováženy na sběrné místo. Problémem je dokázat, že nedochází ke zneužívání dětské práce při sběru lahví. Značné náklady pak v současné době představuje také logistika.

Řešení

Lahve jsou rozdrceny ještě v zemi a pak odeslány do Evropy. Zde se drcené PET vločky promyjí a spřádají do nového vlákna. Laboratorní výsledky vykazují stejnou kvalitu jakou současně využívané materiály.