krátký popis strategie v oblasti udržitelnosti, max. 600 znaků + možný prolink na firemní web / report
např. konkrétně k projektu, k významu udržitelného podnikání, důvodu Vašeho angažmá atd., max 220 znaků
= rozsahem menší či větší, zrealizovaný nebo právě zaváděný projekt na poli udržitelnosti, který ve své firmě považujete za příklad dobré praxe; možnost uvedení více projektů
krátce popište konkrétní řešení / projekt, max. 650 znaků
uveďte klíčová fakta k projektu
popište překážky, na které jste v průběhu implementace řešení nebo projektu narazili a jak se Vám je podařilo překonat