Zlepšení ergonomie pracovního prostředí 

v Brose 

Udržitelnost v Brose CZ

Brose se aktuálně soustředí na projekty související s podporou zdraví zaměstnanců , projekty automatizací s cílem zlepšit ergonomii pracovišť , projekty na snížení uhlíkové stopy a také udržitelnost pracovních míst s balíčkem benefitů pro zaměstnance (Kids Club, e-benefity, fyzio, ….).

Více o udržitelnosti v Brose najdete zde.


„Brose je partner pro trvalou udržitelnost a dlouhodobou konkurenceschopnost!"
Petr Zajaroš ředitel závodu, Brose Ostrava

Best Practice 

Kategorie:

Zlepšení pracovního prostředí (ergonomie, robotizace), fyzioterapie, udržitelnost pracovních míst a zaměstnanců.

Cíl:

Snížení ergonomické zátěže a s tím spojené fluktuace a nemocnosti na pracovišti pomocí částečné automatizace.

Využitím robota z vyřazeného zařízení se podařila implementace částečné automatizace jednoho ergonomicky náročného pracoviště na přípravě logistických obalů. Díky využití staršího robota jsme dokázali vyhovět ekonomickým parametrům projektu a vyřešili jsme nejtěžší kroky při přípravě obalů pro zákazníka. Implementací automatizace na pracovišti se podařilo snížit fluktuaci operátorů.

Fakta

  • návratnost investice
  • zlepšení životního prostředí

Problémy

Technické řešení celého konceptu, tak aby byly dodrženy parametry kapacity zařízení, ale zároveň jsme museli splnit požadavek na návratnost investice.

Řešení