Snižování množství plastového odpadu

v Kauflandu

Udržitelnost v Kaufland Česká republika

Jako významná nadnárodní společnost a velký zaměstnavatel si uvědomujeme své poslání. Chceme jít ostatním příkladem. Být vždy o krok napřed. Stát v čele společensky odpovědných aktivit a přístupu k udržitelnosti. Tuto povinnost vnímáme jako součást naší filozofie a její naplňování je pro nás naprostou samozřejmostí. I proto se mottem zastřešujícím všechny naše společensky odpovědné aktivity stalo heslo „Rozhodují činy“.

Více o udržitelnosti v Kauflandu najdete zde.


„Úsilí našich zaměstnanců a obchodních partnerů stojí za úspěšnými výsledky posledních let, které z hlediska udržitelnosti považujeme za velmi významné. Učinili jsme zásadní kroky na cestě správným směrem."
Stefan Hoppe generální ředitel, Kaufland Česká republika

Best Practice 

Kategorie:

Snižování množství plastového odpadu
 

Cíl:

Snížit množství plastového odpadu minimálně o 20 % do roku 2025

Plast se osvědčuje jako velmi kvalitní obalový materiál v potravinářství. Nicméně jeho nadměrná produkce škodí životnímu prostředí. Kaufland se proto významně angažuje ve snahách omezovat nutné použití plastu na minimum. Vychází přitom z REset plastové strategie obchodní skupiny Schwarz, jejímž mottem je "Méně plastu - uzavřené cykly". To znamená, že plast se po svém použití nemá stát odpadem, ale znovupoužitelným materiálem. Cílem strategie je výrazně snížit množství plastu použitého ve výrobě i v obchodech a podpora cirkulární ekonomiky.

Fakta

  • na konci roku 2019 jsme z prodeje vyřadili veškeré jednorázové plastové nádobí, kelímky či vatové tyčinky a nahradili je ekologickou variantou
  • na konci roku 2019 jsme z prodeje vyřadili jednorázové plastové nákupní tašky
  • na prodejnách edukujeme zákazníky, aby omezili používání jednorázových sáčků
  • zákazníkům v úseku Ovoce/zelenina nabízíme náš nEKOnečný sáček
  • zavedenými opatřeními v úseku Ovoce/zelenina ušetříme ročně téměř 100 tun plastu
  • jako jediný obchodní řetězec prodáváme celoročně salátové okurky bez plastového obalu
  • odstraněním plastového víčka u jogurtů našich privátních značek ušetříme ročně až 9 tun plastu
  • zákazníkům zároveň nabízíme nEKOnečné víčko k uzavření jogurtů
  • u balené vody naší privátní značky jsme snížili gramáž plastu

Překážky

Náš obchodní řetězec má přímý vliv na řešení obalových materiálů u produktů našich privátních značek, kde činíme aktivní kroky. Nejsme však schopni přímo ovlivnit přístup našich obchodních partnerů.

Řešení

Diskuze s obchodními partnery nad udržitelným přístupem v oblasti obalového materiálu.