Udržitelnost pracovních míst

v Schunk Carbon Technology

Udržitelnost v Schunk Carbon Technology

Téma udržitelnosti má Schunk zakódováno již v zakládacích listinách. Ať už se to týká udržitelnosti ekonomické nebo pracovně-sociální. Premisy fungování společnosti zapsané v testamentu zakladatele Ludwiga Schunka jsou staré téměř 70 let, nicméně stále platné a silně rezonující i dnes: „…vést společnost takovým způsobem, aby byl v popředí její zdravý růst a zachování nezávislosti.“ „…zaměstnanci budou profitovat z podílu vlastnictví společnosti.” „…podpora budoucnosti a udržitelný růst společnosti jsou nejlepší službou pro zaměstnance.“

Více o udržitelnosti v Schunk Carbon Technology najdete zde.


„Motivací pro všechny naše aktivity i chování by měla být snaha o to, abychom svým dětem zanechali svět alespoň o trochu lepší, než jsme do něj vstoupili my. Zlepšení můžeme vnímat v mnoha rovinách – ekologické, finanční, sociální, ale i morální.“
Michal Zahrádka Managing Director, Schunk Carbon Technology

Best Practice 

Kategorie:

Udržitelnost pracovních míst, obzvláště v klíčových výrobních provozech vyžadujících vysokou technickou expertízu a minimální fluktuaci.
 

Cíl:

Vzdělávání, výchova a průběžné doplňování stavu zaměstnanců mladými odborníky – od dělnických pozic ve výrobních procesech, přes aplikační inženýry, až po R&D specialisty. Tím se zabezpečí kontinuita v pracovním know-how a výkonnosti bez ohledu na přirozenou fluktuaci.

Společnost Schunk úzce spolupracuje s lokálními technickými univerzitami i středními školami. V okolí Heuchelheimu, sídle koncernu Schunk, je několik technických univerzit a dalších škol, ze kterých přichází velké množství studentů na pozice praktikantů. Díky německému systému duálního vzdělávání je tento model výhodný pro obě strany a společnost Schunk má možnost velmi brzy profilovat dovednosti studentů pro vlastní potřeby, případně využít jejich univerzitní zázemí pro zpracování závěrečných prací s praktickými tématy vývoje či výroby produktů Schunk. Tuto praxi se snažíme aplikovat ve všech lokacích ve světě, kde to podmínky umožňují.

Fakta

  • Každým rokem přijme mateřská společnost Schunk v Heuchelheimu cca 50-80 univerzitních či středoškolských studentů na pozici praktikantů, z nichž většina pak přechází do trvalého pracovního poměru. Není výjimkou, že středoškoláci při zaměstnání pokračují ve studiu a zvyšují si svou odbornou kvalifikaci. Díky tomu se jim otevírá příležitost ke kariérnímu postupu v rámci společnosti. Studentům technických oborů každoročně společnost uděluje cenu Ludwiga Schunka za mimořádné studijní výsledky a odborné aktivity. Obvykle 5-10 studentů obdrží ocenění spojené s finanční prémií a možností spolupracovat se společností Schunk v rámci jejich odbornosti a studijního programu.
Vždy na podzim probíhají v Schunku studentské exkurze vedené našimi praktikanty, kde se návštěvníci seznamují jak s produkty a technologiemi, tak i pracovním a personálním prostředím. Studenti se pak mohou ucházet o pozice praktikantů otevírané následující rok. Díky personální politice se Schunk umisťuje pravidelně na předních příčkách v hodnocení zaměstnavatelů – a to jak z hlediska spokojenosti zaměstnanců, jistoty zaměstnání, pracovních podmínek a celkového vnímání a hodnot společnosti. Hodnocení nezávislých institucí i zaměstnanců samotných je pro Schunk důležitou zpětnou vazbou, zda nastavené podmínky vedou k udržitelnosti v souladu s premisami fungování společnosti – udržitelnost pracovních míst, finanční nezávislost a udržitelný rozvoj a růst.

Překážky

Do nedávné doby byl největší překážkou přehřátý pracovní trh, kdy zaměstnavatelé bojovali o každého volného zájemce o práci.

Řešení

O to více bylo důležité zaměřit se na péči o vlastní zaměstnance a poskytovat jim jasnou vizi jejich dlouhodobého pracovního i osobního rozvoje v souladu se zásadami udržitelnosti a „work-life balance“. Viditelným výsledkem je dvouciferné procento zaměstnanců, kteří do společnosti nastoupili již během studia a zůstávají až do penze. To je naše vize sociální udržitelnosti.