Uhlíková neutralita

v Siemens

Udržitelnost  v Siemens Česká republika

Dodržování pravidel udržitelnosti je v zájmu budoucích generací. Iniciativy týkající se udržitelnosti jsou základem úspěšné realizace strategického programu Siemens Vision 2020+. Naše chápání udržitelnosti vychází z hodnot naší společnosti - odpovědnost, špičková kvalita, inovace. Ve společnosti Siemens definujeme udržitelný rozvoj jako prostředek k dosažení dlouhodobého růstu. Podporujeme cíle Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, snažíme o dosažení rovnováhy tří pilířů udržitelnosti – lidé, životní prostředí, ekonomické aspekty.

Více o udržitelnosti v Siemens najdete zde.


„Důsledky klimatických změn dnes pociťujeme na každém kroku. Věřím, že úlohou všech firem, a nejen těch velkých, je přijímat taková opatření v rámci svého podnikání, aby k tomuto negativnímu trendu nepřispívaly. Projekty na snížení emisí CO2 prospívají nejen lidstvu a životnímu prostředí, ale mohou mít i velký ekonomický potenciál, protože mohou z dlouhodobého hlediska přinášet významné finanční úspory.“
Eduard Palíšek CEO, Siemens Česká republika

Best Practice 

Kategorie:

CO2 neutralita
 

Cíl:

Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030

Závazkem dosáhnout do roku 2030 CO2 neutrality ukazuje Siemens nejen vedoucí roli firmy v boji proti klimatickým změnám, ale také ekonomický přínos této filozofie. Na vlastním příkladu představuje společnost technologie, které snižují CO2 a současně přinášejí finanční úspory. Celosvětově Siemens do projektů na snížení energetické náročnosti investuje 2,5 miliardy korun, dva velké projekty byly zrealizovány v České republice: v závodech Mohelnice (2017) a Letohrad (2018). Do těchto dvou projektů Siemens investoval přes 80 milionů korun a dosáhl snížení emisí CO2 o 6,3 tisíc tun ročně, hodnota ušetřených energií přesahuje 16 milionů korun za rok. Energetických úspor bylo dosaženo kombinací nových technologií a řešení, včetně využití tepla vznikajícího ve výrobě, decentralizace zdrojů tepla, zavedení chytrého osvětlení včetně řídicích systémů, využití nových řídicích systému pro management energií. Další projekty na snižování emisí CO2 bude společnost Siemens realizovat v České republice v příštích letech, především v oblasti elektromobility a dalších energetických úspor.

Fakta

  • 2014: 63 tisíc tun CO2 vs 2018: 18 tisíc tun emisí CO2
  • 100% zelená energie: úspora 45 000 t CO2 / rok
  • programy na snížení energetické náročnosti (Mohelnice, Letohrad): úspora 6 300 tun CO2 / rok, roční úspora 16 milionů Kč
  • vozový park: průměr 105 g CO2 / km, 30 plně elektrických aut a plug-in hybridů