Snížení spotřeby energie a ekologické zátěže

v nové lakovně Škody Auto

Udržitelnost ve ŠKODA AUTO

Udržitelnost ve ŠKODA AUTO je postavena na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři. Součástí těchto pilířů je strategie společenské odpovědnosti, environmentální strategie GreenFuture a principy etického a transparentního chování. V rámci GreenFuture se automobilka soustřeďuje na vývoj vozů s menší ekologickou stopou (GreenProduct), udržitelný způsob výroby (GreenFactory) a ekologické formy prodeje a zákaznického servisu (GreenRetail).

Více o udržitelnosti ve ŠKODA AUTO najdete zde.


„Se strategií GreenFuture jsme si stanovili ambiciózní cíle podél celého hodnototvorného řetězce, abychom přispěli ke splnění cílů Pařížské dohody o ochraně klimatu. Jsme na nejlepší cestě k tomu, abychom toho dosáhli."
Thomas Schäfer CEO, ŠKODA AUTO

Best Practice 

Kategorie:

Ekologická výroba a vytvoření pracovních míst, cirkulární ekonomika, zlepšení ergonomie, automatizace, robotizace a úspory CO2

Cíl:

Snížení spotřeby energie a ekologické zátěže v nové lakovně při současném zvýšení kapacity lakování
 

Nová lakovna v závodě ŠKODA AUTO byla otevřena v srpnu 2019. Tento ambiciózní projekt vybudoval nejmodernější a nejekologičtější lakovnu v Evropě, kde řada pracovních operací je realizována roboty, a inovativní technologie umožnily zvýšení výrobní kapacity závodu. Automatický dopravníkový systém, inovativní systém mokrého kartáčování, jedinečná technologie sušení, moderní dvoukomponentní lak, či používání mletého vápence místo vody při procesu suchého odlučování jsou jen některé inovace, které umožňují snížení spotřeby energie, laku, čerstvého vzduchu a sníží emise těkavých organických látek a odpadu. Díky těmto řešením přispívá nová lakovna k ochraně životního prostředí a budování povědomí o důležitosti udržitelnosti.

Fakta

  • Investice: 214,5 milionů euro
  • Nová pracovní místa: 650
  • Zvýšení kapacity lakovaní: o 168 000 na celkových 812 000 karoserií za rok
  • Spotřeba energie: -20 % díky unikátní technologii sušení
  • Spotřeba laku: -17 % díky přesnějšímu lakování
  • Emise těkavých organických látek (VOC): -36 %
  • Odpad: Eliminace lakového kalu díky suchému odlučování pomocí vápence
  • Vzduch: až 80 % recyklováno z lakovacích boxů

    *čísla jsou uvedena v porovnání k minulé lakovně