2. setkání Think Tanku

Zveme Vás na 2. setkání Think Tanku platformy #PartnersForSustainability ČNOPK, na kterém budeme dále pracovat na vytvoření společného memoranda. Prodiskutujeme příklady podobných, již existujících dokumentů, které nám mohou posloužit jako inspirace, a budeme se snažit jasně definovat, co v memorandu rozhodně nemělo chybět. 

Budeme se na Vás těšit 18. srpna v 9:00 v kopuli Česko-německé obchodní a průmyslové komory. 

Promyslete si prosím body, které za Vás v memorandu určitě nesmí chybět, a ty pak nahrajde na sdílený cloud níže.