Virtual Best Practice Tour

Vyrážíme na virtuální tour po firmách, které zodpovědně a efektivně razí cestu trvale udržitelného podnikání

Inspirujte se u Hochtief, ING a Vodafone na konkrétních příkladech z praxe, 
jak Vaši firmu udělat udržitelnější

Co je Best Practice Tour?
Virtuální návštěva u 3 firem, které formou přednášky nebo exkurze předvedou své příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje a CSR. 

Tour je součástí aktivit platformy ČNOPK, partnerských firem a institucí #PartnersForSustainability.

Co je jejím cílem?
Seznámíte se s konkrétními, menšími či většími projekty a řešeními k tématu udržitelnosti a dozvíte se, jaký je jejich přínos, co vedlo k realizaci i s jakými překážkami se při tom firma setkávala. Touto výměnou zkušeností se vzájemně inspirovat.

Co uvidíte? 

1. VIRTUÁLNÍ ZASTÁVKA @ VODAFONE CZECH REPUBLIC 

Digitální technologie na centrále v pražských Stodůlkách

Chytrá budova, internet věcí, smart working, to vše jen s mobilním telefonem v ruce
 

Kancelářská budova, kde sídlí většina administrativních pracovníků Vodafone, představuje moderní šetrný komplex využívající IoT řešení a efektivně sdílený pracovní prostor pro všechny zaměstnance bez jakékoli diskriminace. Specialisté na firemní udržitelnost z Vodafone vás provedou po budově a ukážou některé z úspěšně implementovaných iniciativ jako například třídění odpadu, šetření vodou, omezení jednorázových plastů a spotřeby papíru. Vodafone se také zavázal do roku 2021 využívat pouze energie z obnovitelných zdrojů. 

2. VIRTUÁLNÍ ZASTÁVKA @ HOCHTIEF

Uplatnění recyklovaných materiálů a vedlejších produktů ve stavebnictví 

Prostřednictvím video-procházky nahlédnete do tunelu 30 metrů pod pražskou zástavbou 
 

HOCHTIEF ve svých stavebních projektech dlouhodobě realizuje řadu kroků, inovací a opatření, které akcentují principy udržitelného stavění. Kromě energeticky efektivních budov se zaměřuje především na využívání recyklovaných a druhotných materiálů, čímž se snaží přispívat k ochraně neobnovitelných přírodních zdrojů. Jednou z nových možností je i speciálně vyvinutý „úsporný“ beton, který zužitkovává elektrárenské, případně teplárenské popílky a současně umožňuje snižovat uhlíkovou stopu tím, že nahrazuje část cementu, jehož produkce patří mezi energeticky velmi náročné procesy. Tento beton byl použit při výstavbě ražených štol pro geologický průzkum budoucí linky D pražského metra.

3. VIRTUÁLNÍ ZASTÁVKA @ ING ČESKÁ REPUBLIKA

Náhled do strategie udržitelnosti

Jak konkrétně může banka ovlivňovat a podporovat odpovědné podnikání a chování
 

ING banka je světovým lídrem v oblasti udržitelného financování. Ve svých odpovědných aktivitách se zaměřuje zejména na dvě hlavní oblasti: ochranu klimatu a zdravý vztah k penězům a jejich vliv na spokojený život lidí na planetě. Kolegové z ING Česká republika vás provedou globální i lokální strategií udržitelnosti. Ukáží vám, jak konkrétně může banka ovlivňovat a podporovat v odpovědném podnikání své korporátní zákazníky a jak komunikuje a motivuje k udržitelnému chování své běžné klienty. Představí vám také hybnou sílu svých udržitelných aktivit – Sustainable Committee a pracovní skupiny složené z dobrovolníků, seznámí vás s výsledky průzkumu udržitelného chování české populace, odprezentují svůj Sustainability positioning paper a na závěr ukáží, jak se některým kolegům daří či nedaří dodržovat své osobní udržitelné závazky. 

Začátek: 10:00 hodin      Konec: 11:30 hodin
Místo: ONLINE

Platforma: Všichni přihlášení účastníci obdrží e-mail s odkazem pro připojení
Cílová skupina: členské firmy z odvětví zpracovatelský a energetický průmysl, stavebnictví, retail, telekomunikace; top manažeři a osoby odpovědné za CSR a udržitelnost. 
Jazyk: čeština
Účastnický poplatek: 
-
partnerské firmy platformy + členské firmy ČNOPK: zdarma 
- nečlenské firmy ČNOPK: 300,- Kč + 21 % DPH za osobu
Uzávěrka přihlášek: 2. prosince 2020

Registrační formulář na Virtual Best Practice Tour - 4.12.2020

  • Vyberte
  • 1
  • 2
  • 3
Zastupuji partnerskou firmu platformy #PartnersForSustainability nebo členskou firmu ČNOPK*
Ochrana osobních údajů*