Kdo jsme a co chceme

#PartnersForSustainability je platforma Česko-německé obchodní a průmyslové komory, partnerských firem a institucí, která pomáhá skloubit ekonomickou konkurenceschopnost s ekologickou a sociální odpovědností a přispívá tak k prosazování principů udržitelného rozvoje. 

Zakládající partneři:

Noví partneři:

AKTIVITY PLATFORMY

Think Tank


V konstruktivním a otevřeném dialogu s partnery, odborníky a veřejnou sférou diskutujeme o společných principech a konkrétních krocích k udržitelnému podnikání, o překážkách a jejich funkčních řešeních, ale také o nastolení změny v celospolečenském vnímání tématu.  

Memorandum


Vydali jsme memorandum se společně stanovenými principy a výzvou k vytvoření takových podmínek, které udržitelné aktivity firem podporují a nestaví jim do cesty překážky. Dokument podpisem stvrdili CEOs firem, a tím dali jasný signál veřejnosti i politické reprezentaci. 

Best Practice Tour


Vyrážíme na tour po firmách a institucích, které zodpovědně a efektivně razí cestu trvale udržitelného rozvoje. Jde o to vidět realizované, menší či větší projekty a poslechnout si, jaký je jejich přínos i co vedlo k jejich zavedení, a profitovat z této výměny zkušeností. Naskočte si a inspirujte se na konkrétních příkladech z praxe! 

Sustainability Conference

Know-how z Česka a Německa a intenzivní networking na jednom místě. Na konferenci se představí přední řečníci na poli udržitelného podnikání z firem, vědeckých institucí i politické sféry. Inovativní řešení z oblasti green economy a CSR odprezentují české a německé startupy. Své best practices představí partnerské firmy, publikum rozhodne o nejlepším projektu. 

„Naším cílem je podporovat firmy na jejich cestě k udržitelnosti. Jde nám především o šetření zdrojů prostřednictvím oběhového hospodářství, snižování nákladů a zvýšení efektivity. Naše chápání udržitelnosti je na míle vzdálené ideologickým rozepřím, o to blíže je však opravdové podnikové praxi.“
Bernard Bauer výkonný člen představenstva ČNOPK

Podporují nás

Mediální partner