Q&As: Best Practice Tour

Co je Best Practice Tour?

„Hop-on hop-off“ tour se zastávkami u několika partnerských firem, které předvedou své příklady dobré praxe.  

Co je „Best Practice“?

Rozsahem menší či větší, zrealizovaný nebo právě zaváděný projekt na poli udržitelnosti, který Vy ve své firmě považujete za příklad dobré praxe a chcete se o něj podělit s ostatními.

Fokus na řešení implementovaná ve Vašem provozu a cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Co je cílem Best Practice Tour?

Jde tedy o to vidět aktuální projekty a konkrétní řešení a poslechnout si, co vedlo k jejich realizaci, s jakými překážkami se při tom firma setkávala, jaký je přínos projektu atd., a touto výměnou zkušeností inspirovat účastníky tour a iniciovat další projekty. Doprovodně na webu ČNOPK vznikne katalog udržitelných řešení s projekty partnerů, tipy a nástroji.

Kdo jsou účastníci tour?

Kromě Vás, tedy členů platformy, kteří jste jádrem tour, přizveme další členské firmy či zástupce relevantních institucí (max. do počtu 40 osob celkem).

Kam se vydáme?

V současnosti jsou naplánovány celkem 3 tours:

 • střední a východní Morava
 • střední Čechy a Praha
 • západní Čechy a Praha

Termíny se řídí podle harmonogramu projektu: V září, listopadu a dále lednu příštího roku se počítá se vždy jednou tour. Konkrétní termín se k jednotlivé tour přiřadí po zjištění zapojení a lokalit partnerů.  

Jak se budeme přepravovat?

ČNOPK vypraví z Prahy spoj pro účastníky tour.

Teď to nejdůležitější: Jaká je Vaše role v rámci tour?

Vaše zapojení do tour je ideálně dvojí, jednak jako účastník jednotlivých tour, jednak jako tzv. best practice – pokud si to budete přát (viz dotazník níže).

Co to pro Vás znamená figurovat jako best practice?

Zajistit prezentaci Vašeho best practice projektu, a to například formou:

 • exkurze ve Vašich prostorách s výkladem (např. prohlídka provozovny, výroby, budovy, kanceláře s ukázkou řešení zasazených do provozu) a/nebo
 • přednášky s ukázkou projektu prostřednictvím virtuální prohlídky, videí, fotografií (např. pokud není ukázka v provozu možná)
 • pro Vaši prezentaci Vám případně také rádi poskytneme prostory ČNOPK (pokud by výjezd k Vám nebyl možný)

Obsah: Krátký úvod do vize/strategie Vaší firmy, kam v udržitelnosti směřujete a jaké jsou pro Vás stěžejní oblasti. Prezentaci dále zaměřit na konkrétní projekt/y, který/é jste na poli udržitelnosti u Vás realizovali, právě realizujete či realizovat budete. Při tom se zaměřit na praktické informace a tipy pro účastníky (dosažená úspora, náklady a návratnost projektu, překážky v realizaci atd.).

PS. Formu i obsah samozřejmě necháme na Vás. Berte to prosím jako možné příklady.

Jak dlouho se u Vás zdržíme?

Časový rámec: cca 1 hod.   

V jaké tour se budete prezentovat?

Na základě Vašich preferencí (dle sídla firmy/závodu/pobočky atd.) – viz dotazník níže – bychom Vás přiřadili do konkrétní tour.

DOTAZNÍK PROSÍM VYPLŇTE DO 26. ČERVNA:

Děkujeme! Budeme se těšit na Vaše odpovědi.

Chcete se aktivně účastnit Best Practice Tour = prezentovat Váš best practice projekt? *
 • Vyberte
 • hl. město Praha
 • střední Čechy
 • západní Čechy
 • střední + východní Morava