Get-together v ČNOPK

1st Get-together v ČNOPK

Ve čtvrtek 18. června proběhlo první osobní setkání platformy #PartnersForSustainability, kterého se účastnili zástupci všech partnerů a ČNOPK. 

12 globálně působících společností a institucí různých velikostí a odvětví spojilo své síly a je zajedno: Polarizace ve vyostřené veřejné debatě odvádí pozornost od toho nejdůležitějšího. Je zcela normální chtít chránit vzduch, vodu, přírodu kolem nás i samotného člověka.

Po prezentaci výsledků průzkumu ČNOPK k významu udržitelnosti v členských firmách a následné diskuzi se k setkání z Norimberku připojil prof. Dr. Frank Ebinger, který se na akademické půdě specializuje na „innovation a sustainability management“. Ve svém výstupu představil problémy přechodu na udržitelné podnikání i jak je uchopit. Největší překážky vidí v rostoucí nerovnoměrnosti rozdělení bohatství a za nutný považuje rozvoj cirkulární ekonomiky. 

V následné diskuzi se odborníci na udržitelnost z partnerských firem shodli na dalším směřování platformy, a to: 

  • dostat debatu o udržitelnosti na racionálnější úroveň a pracovat na odstranění negativních konotací
  •  nastavit udržitelné podnikání coby celospolečenský trend
  •  apelovat na vládu ohledně vytvoření takových podmínek, které zavádění udržitelných řešení v podnicích podporují a nestaví jim do cesty překážky.
Udržitelnost není PR, ale PR potřebuje