Best Practice Tour I - střední Čechy

Vyrážíme na tour po firmách a institucích, které zodpovědně a efektivně razí cestu trvale udržitelného podnikání

Naskočte si a inspirujte se na konkrétních příkladech z praxe, jak udělat Vaši firmu udržitelnější

Co je Best Practice Tour?
Bus tour se zastávkami u 3 partnerských firem a institucí, které formou exkurze či přednášky předvedou své příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje a CSR. 

Tour je součástí aktivit platformy ČNOPK, partnerských firem a institucí #PartnersForSustainability.

Co je jejím cílem?
Jde o to vidět konkrétní, menší či větší projekty a řešení a poslechnout si, jaký je jejich přínos, co vedlo k jejich realizaci i s jakými překážkami se při tom firma setkávala, a touto výměnou zkušeností se vzájemně inspirovat. 

Co na ní uvidíte? 

1. ZASTÁVKA @ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav
Přednáška o strategii Green Future s důrazem na ekologické technologie v nové lakovně

Lakovna patři mezi nejmodernější a nejekologičtější zařízení svého druhu v Evropě. Využitím technologie suchého odlučování nevzniká téměř žádný odpadní lakový kal. Použitý mletý vápenec a v něm zachycené barvy se následně zhodnocují termicky a používají se k odsíření zplodin z teplárny ve Ško-Energo. Touto technologií recykluje ŠKODA až 80 % vzduchu použitého v lakovacích boxech, což výrazně snižuje spotřebu energie. 

2. ZASTÁVKA @KAUFLAND, Rakovník
Prohlídka ekologické prodejny nové generace + náhled do firemní strategie trvale udržitelného rozvoje

Jedná se o první prodejnu v ČR, která zužitkovává dešťovou vodu a tím dochází k úspoře pitné vody. Dešťová voda ze střechy je zachytávána do retenční nádrže a dále využita pro splachování. Budova je vytápěna pouze odpadním teplem z chladicích boxů, které jsou opatřeny dveřmi, jenž zabraňují tepelným ztrátám. Tím se sníží energetická náročnost celé budovy o 30 %. Prodejna je vybavena úsporným LED osvětlením, dobíjecí stanicí pro elektromobily či hmyzím hotelem.

3. ZASTÁVKA @Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Buštěhrad
Prohlídka mikroelektrárny WAWE

Mikroelektrárna WAWE je lokální obnovitelný zdroj energie, který je chlazený otopnou vodou dále využívanou pro technologické účely (vytápění či přípravu teplé vody). Jednotka WAVE si na rozdíl od běžných kotlů elektřinu vyrábí sama a její nadbytek je pak schopna do distribuční sítě dodat. Je tedy jakýmsi plně automatickým kotlem na biomasu s přidruženou výrobou elektřiny. 

Začátek: 8.30 hod. - odjezd autobusem od ČNOPK         
Konec: cca 18 hod. - příjezd k ČNOPK
Časový plán bude upřesněn. 

Cílová skupina: členské firmy z odvětví zpracovatelský a energetický průmysl, stavebnictví, retail, telekomunikace; top manažeři a osoby odpovědné za CSR a udržitelnost. 
Jazyk: předběžně čeština (bude zohledněno složení účastníků)
Účastnický poplatek: 
-
partnerské firmy platformy: zdarma 
- členské firmy ČNOPK: 900,- Kč + 21 % DPH za osobu
Kapacita: max. 40 osob 
Uzávěrka přihlášek: 9. září 2020

Registrační formulář na Best Practice Tour I - Střední Čechy, 16.9.2020

  • Vyberte
  • 1
  • 2
Zastupuji partnerskou firmu platformy #PartnersForSustainability*
Ochrana osobních údajů*
Čestné prohlášení BPT I - Středočeský kraj o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění COVID-19*