Platforma #PartnersForSustainability se rozšiřuje a usiluje o dialog s politickými činiteli

Platforma #PartnersForSustainability posílena o další tři partnerské společnosti vstupuje do další fáze a bude usilovat o transformaci směrem k udržitelné ekonomice a zahájí dialog s vládou a veřejnou správou. Před startem 25. června podepsaly společnosti Aimtec, BASF a T-Mobile společné memorandum "Driving Sustainability". Součástí hybridního programu byl také webinář "Sustainable Brand Safety".

Na úvodním setkání si platforma stanovila další cíle na příštích 10 měsíců. Kromě rozšíření platformy je hlavním cílem zvýšit povědomí veřejnosti o platformě a jejích cílech udržitelnosti a zahájit diskusi s vládou a místní samosprávou o tom, jak odstranit překážky bránící zavádění udržitelných řešení, a to i s ohledem na nezbytné legislativní změny.

Hlavní pozornost je věnována oběhovému hospodářství, CO2 neutralitě, energetické účinnosti, ale také udržitelnosti ve vztahu k zaměstnancům a zákazníkům. Platforma #PartnersForSustainability navíc pořádá sérii webinářů pro členy DTIHK. Webinář, který následoval bezprostředně po zahájení, se ve spolupráci s organizacemi Nelež, Fair Advertising a Prague Security Studies Institute zaměřil na "Sustainable Brand Safety", zejména na firemní reklamu, která je nechtěně zveřejňována na dezinformačních webových stránkách. 

V srpnu pak budou #PartnersForSustainability diskutovat o novém zákonu o udržitelném dodavatelském řetězci v Německu a v září se jako organizátoři budou podílet na předvolební debatě o udržitelné transformaci ekonomiky s předními kandidáty politických stran. Pokračovat budou také takzvané Best Practice Tours, při nichž partnerské společnosti představují svá udržitelná řešení přímo na místě a s ohledem na praxi.

"Jedná se o špičkové společnosti z deseti průmyslových odvětví, které na jaře 2020 spojily své síly a svými aktivitami se ujaly vedoucí role v oblasti udržitelnosti," říká člen představenstva DTIHK Bernard Bauer. Svým memorandem, které nyní podepsaly i tři nové partnerské společnosti, dávají politikům, společnosti a podnikům najevo, že jsou navzdory obrovské zátěži, kterou pandemie na podniky klade, připraveny převzít vedoucí úlohu při transformaci na udržitelnou ekonomiku. Žádají českou vládu, aby učinila totéž.

Jedná se o ochranu klimatu a zdrojů prostřednictvím oběhového hospodářství, využívání obnovitelných zdrojů energie a technologií šetrných k životnímu prostředí v oblasti mobility a snižování emisí CO2, efektivní hospodaření s vodou nebo dokonce digitalizaci a řízení lidských zdrojů. 

#PartnersForSustainability jsou: Škoda Auto, Siemens, Bosch, Vodafone, E.ON, Kaufland, Brose, Borgers, Hochtief, ING, Schunk a UCEEB ČVUT, dále společnosti Aimtec, BASF a T-Mobile.