Think Thank vol. 4 - vzkaz vládě je na cestě

Think Tank vol.4 - vzkaz vládě je na cestě

Na našem virtuálním setkání partnerů platformy #PartnersForSustainability jsme zhodnotili průběh první best practice tour. Zároveň jsme také probrali další směřování projektu a s tím spojenou druhou virtuální Best Practice Tour. Účast předběžně potvrdila ŠKODA AUTO a ČVUT.

V rámci setkání byla představena i podoba druhé kapitoly memoranda, která apeluje na vládu. Jedním z bodů je výzva k aktivnímu odstraňování bariér, které brání či znevýhodňují investice privátního sektoru v oblastech. Ty mají prokazatelně vést či vedou k snižování uhlíkové stopy a k dosažení cílů v oblasti nulových emisí / rozvoji čisté mobility / udržitelného rozvoje.

Celé znění memoranda představíme na závěrečné konferenci 10. února 2021.