Virtual Best Practice Tour vol. 1 - Vodafone, Hochtief a ING

Virtual Best Practice Tour vol. 1 - Vodafone, ING a Hochtief

Platforma ČNOPK představila na virtuální Best Practice Tour strategie a aktivity firem v oblasti udržitelného hospodářství

Praha 08.12.2020 Přední mezinárodní společnosti se pod záštitou Česko-německé obchodní a průmyslové komory společně zasazují o prosazování principů udržitelného rozvoje v podnikání. Jako #PartnersForSustainability minulý pátek při virtuální Best Practice Tour navštívily partnerské firmy Hochtief, Vodafone a ING a navzájem si předaly know-how a zkušenosti při řešení udržitelných témat. Nešlo přitom jen o velké cíle jako uhlíková neutralita, ale také o konkrétní technologické inovace nebo provoz kanceláří, který nezatěžuje životní prostředí. Platforma #PartnersForSustainability pořádá rovněž pravidelná setkání Think Tanku a na únor 2021 je naplánována konference „Driving Sustainability – Czech-German Economic Forum“.

„Naše chápání udržitelnosti je na míle vzdálené ideologickým rozepřím, o to blíže je však opravdové podnikové praxi,” říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory. „Při Best Practice Tour do partnerských firem jde o vytváření synergií a ukázky konkrétních kroků směrem k udržitelnosti.“

Společnost Hochtief představila beton, který – přesně podle principu oběhového hospodářství – zužitkovává stavební odpad a elektrárenské, případně teplárenské popílky. Beton byl vyvinut ve spolupráci s ČVUT a se společností ČEZ a Hochtief se tak snaží reagovat na tenčící se přírodní zdroje. Tento beton byl použit při výstavbě ražených štol pro geologický průzkum budoucí linky D pražského metra.

Společnost Vodafone bude od roku 2021 využívat výhradně energie z obnovitelných zdrojů. V moderní, energeticky úsporné centrále společnosti v pražských Stodůlkách odborníci na udržitelnost předvedli úspěšně realizované projekty, od efektivního využívání prostor přes třídění odpadu a šetření vodou až po omezení jednorázových plastů a spotřeby papíru.

Ve svých aktivitách v oblasti CSR se banka ING primárně zaměřuje na ochranu klimatu a zdravý vztah k penězům. Tým ING Česká republika prezentoval svou globální i lokální strategii udržitelnosti a ukázal, jak konkrétně může banka ovlivňovat a podporovat v odpovědném podnikání své korporátní zákazníky a jak komunikuje a motivuje k udržitelnému chování své běžné klienty. ING současně představila své interní aktivity zaměřené na udržitelnost.

#PartnersForSustainability je platforma Česko-německé obchodní a průmyslové komory, partnerských firem a institucí, která pomáhá skloubit ekonomickou konkurenceschopnost s ekologickou a sociální odpovědností a spoluutváří tak přechod do udržitelné 

budoucnosti. Partneři jsou přesvědčeni, že restart po pandemii může smysluplně proběhnout pouze tehdy, pokud dojde k transformaci k udržitelné ekonomice. Platforma pořádá pravidelné setkání Think Tanku a Best Practice Tour do firem, zveřejní memorandum a 10. února 2021 organizuje konferenci Driving Sustainability – Czech-German Economic Forum.

Partneři platformy:
Borgers CS, Bosch, Brose CZ, E.ON Česká republika, Hochtief CZ, ING Česká republika, Kaufland Česká republika, Schunk Carbon Technology, Siemens, Škoda Auto, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Vodafone Czech Republic

Supporting Partners:
Institut cirkulární ekonomiky, E15, Nuremberg Campus of Technology

O ČNOPK:
ČNOPK je se svými 700 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Sleduje trendy a těm
s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. Dlouhodobě se zasazuje o zavedení prvků duálního vzdělávání do českého systému školství. V roce 2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu průmysl 4.0. Letos své aktivity rozšířila o platformu #PartnersForSustainability
ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor.