Energetické úspory

v Bosch Diesel Jihlava

Udržitelnost v Bosch Diesel Jihlava

CO2 neutralita je důležitým konkurenčním faktorem. Koncem roku 2019 se stala společnost Bosch v Německu uhlíkově neutrální. Celosvětově pak bude Bosch neutrální v roce 2020. S projekty zaměřenými na toto téma se připojuje také jihlavská společnost Bosch Diesel. Ptáte se, jak se staneme neutrálními? Jdeme především cestou zvýšení energetické účinnosti zařízení, využívání nové čisté energie a nákupů zelené energie.

Více o udržitelnosti v Bosch najdete zde.


„S kolegy se chceme v příštích letech věnovat i dalším projektům. Zaměříme se například na další snižování emisí CO2 a úspory nákladů na výrobu chladicí vody."
Ralph Carle jednatel a obchodní ředitel, Bosch Diesel

Best Practice 

Kategorie:

Energetické úspory

Cíl:

Snížit energetickou spotřebu provozu

Díky projektu zaměřenému na systematické zlepšování chladicího systému nyní ušetříme okolo devíti milionů korun ročně. Největší investicí byla instalace tepelného čerpadla koncem roku 2019. Mezi dílčí projekty pak patřila třeba výměna menších čerpadel nebo inovace softwaru. Další úspory na energiích jsme realizovali například při rekonstrukci osvětlení – v halách i ve venkovních prostorách využíváme nová LED svítidla.

Fakta

 • projekt zaměřený na systematické zlepšování chladicího systému:
                        4 000 MWh/rok       úspora energie
                        9 milionů korun     úspora nákladů
                        2 100 t/rok                úspora CO2
 • rekonstrukce osvětlení na halách:
                             2 000 MWh/rok        úspora energie
 • rekonstrukce venkovního osvětlení:
                              40 MWh/rok             úspora energie

Překážky

Některé komponenty chladicího systému měly dříve nízkou účinnost. Také jsme potřebovali naučit systém lépe komunikovat a rychleji reagovat. Nejjednodušší by samozřejmě bylo vyměnit chladící jednotky, ale to je příliš nákladné.
 

Řešení

V jihlavském závodě Bosch se proto snažíme ukázat, že pro zvýšení efektivity chladicího systému není hned nutné měnit nákladně chladící jednotky za účinnější. Je potřeba najít nejslabší článek celého soukolí a ta nejméně efektivní zařízení vyměnit. Toto zvýšilo efektivitu celého systému.