Výzkum a vývoj udržitelných řešení

v ČVUT UCEEB

Udržitelnost v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov má udržitelnost zakotvenou přímo ve své misi. Vyvíjí systémy, díky kterým budovy méně ovlivňují životní prostředí při zachování vysokého komfortu svých obyvatel. Jeho 160 výzkumníků ve spolupráci s více než stovkou partnerů každoročně realizuje okolo 200 projektů na bázi výzkumných grantů nebo přímých zakázek od průmyslu, které většími či menšími inovacemi přispívají k trvale udržitelnému rozvoji.

Více o udržitelnosti v ČVUT UCEEB najdete zde.


„Inovace vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji jsou pro nás jako univerzitu samozřejmostí. Nejdůležitější ale je, aby se tyto inovace také používali, aby nezůstávali v šuplíku – a to se nám daří i díky spolupráci v rámci ČNOPK a v rámci aktivity #PartnersForSustainability."
Lukáš Ferkl ředitel, ČVUT UCEEB

Best Practice 

Kategorie:

Inovace, výzkum a vývoj, podpora firem ve vývoji udržitelných produktů, osvěta veřejnosti

Cíl:

Na příkladech ukázat, že budovy s nulovou spotřebou energie jsou reálné a přínosné

Budova s (téměř) nulovou spotřebou energie je dnes již evropský standard, ale v ČR se k tomuto přístupu stavíme stále ještě rezervovaně. Panují totiž obavy z ekonomické návratnosti investice do takovéhoto pojetí budov, ovšem zkušenost ze západní Evropy ukazuje, že tyto budovy mají velmi dobré ekonomické parametry, navíc poskytují vysoce komfortní a zdravé vnitřní prostředí. V rámci výzkumu budov v této oblasti úzce spolupracujeme kromě českých firem i s významnými partnery v Německu – proto je pro naše projekty členství v ČNOPK důležité.

Fakta

  • Při stejných investičních nákladech dosáhnout snížení spotřeby energií na nulu.

Překážky

Projekt propagace budov s nulovou spotřebou energie je dlouhodobou aktivitou a spočívá hlavně v konzultační a osvětové činnosti. Hlavními překážkami je jednak stávající legislativa, která (zvláště v oblasti energetiky) brání zavádění funkčních nových technologií, jednak obecná obava veřejnosti z vyšších investičních nákladů.
 

Řešení

Legislativní překážky se postupně daří bourat, a to i díky spolupráci ČVUT s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem obchodu a průmyslu. Co se týče obavy z vyšších nákladů, jde o systematickou práci a ukázkové projekty, které jasně demonstrují, že tato obava je zbytečná.