§

Prosazování udržitelnosti: doporučené změny legislativy

Seznam legislativních překážek, které podniky brzdí při implementaci udržitelných řešení nebo jim je zcela znemožňují. 
 

Pomocí tohoto dokumentu zlepšujeme podmínky pro udržitelná řešení. 

Zašlete nám Váš problém a přispějte k dokumentu, který pomáhá předat veřejné správě stěžejní informace k odstranění legislativních překážek.
 

Konkrétní překážky, doporučení a příklady v jednotlivých oblastech

Odpady

Požadavek: Zlepšit legislativní podporu v otázce recyklace odpadů 
 

Odůvodnění: Uvítali bychom větší podporu ze strany vlády v otázce recyklace odpadů, např. plastů, stavebního materiálu. Nedostatečná legislativa a chybějící technické normy v oblasti třídění odpadů komplikují firmám udržitelné podnikání, například stavebním firmám při výstavbě. Otázka recyklace odpadů musí být jednoznačně definována a prosazována jako systémové řešení státu...

Příklad: Chybějící legislativa například v oblasti řízených dekonstrukcí znemožňuje některé udržitelné postupy vůbec provádět (např. využívání vyšších podílů náhrad cementu za alternativní pojiva na bázi druhotných surovin a vedlejších produktů)...


Energetika

Úprava energetického zákona v oblasti ukládání energie tak, aby definoval zajištění stability energetické soustavy ČR.
 

Ukládání energie je klíčové pro udržitelná řešení a podnikání, proto aby i do budoucna byla zajištěna stabilita energetické soustavy ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu již několik let váhá s úpravou energetického zákona právě o oblast akumulace. Přitom všechny okolní země svou legislativu již dávno upravily (nejen Západní Evropa, ale i Slovensko, Polsko, Maďarsko a samozřejmě Německo a Rakousko).

Příklady: 


Umožnit Zapojení malých výrobců energií do sítě

Zapojení malých výrobců energií umožní firmám i jednotlivcům ujmout se role energetického prosumera a přispět tak ke vzniku lokálních distribuční soustavy (LDS)


Umožnění přímých smluv o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů

Stát by měl změnou legislativy umožnit například přímé smlouvy o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (Power Purchase Argreements, PPAs)

 • Vyberte
 • Veřejné zakázky
 • Odpady
 • Povolovací procesy
 • Reporting
 • Hospodaření s vodou
 • Dotace
 • Investice
 • Technologie
 • Energie
 • další