Snižování vlastní uhlíkové stopy a udržitelné financování

v ING

Udržitelnost v ING Česká republika

Udržitelnost znamená pro ING spoluvytváření zdravé planety s prosperujícími lidmi. Co je největší výzvou pro naši planetu? Klimatická změna. Naší povinností je říkat „ne“ financování projektů, které škodí životnímu prostředí, a říkat „ANO“ financování změn s pozitivním dopadem. Jsme jednou z prvních bank, která své portfolio usměrňuje v souladu s Pařížskou dohodou, našemu přístupu říkáme Terra. A co je každodenní výzvou pro většinu lidí? Statistiky mluví jasně: jsou to peníze. Jako banka penězům rozumíme nejlépe a můžeme tak pomoci lidem se v penězích vyznat.

Více o udržitelnosti v ING najdete zde.


„Tak komplexní výzvu, jakou je ochrana světového klimatu, nevyřeší jedna samotná banka, nezisková organizace ani vláda. Proto navazujeme partnerství. Jen tak můžeme dosáhnout smysluplného pozitivního dopadu,“
Isold Heemstra CEO, ING Česká republika

Best Practice 

Kategorie:

Snižování vlastní uhlíkové stopy, aktivní zapojení zaměstnanců, udržitelné financování k maximalizaci pozitivních dopadů na životní prostředí a finanční gramotnost.
 

Cíl:

Snížení uhlíkové stopy o 10 % v roce 2019. Trvalé snižování uhlíkové stopy směrem k závazkům Pařížské dohody. Angažování zaměstnanců v udržitelných aktivitách. Implementace udržitelnosti napříč bankou. Maximalizace dopadu přes vzdělávání a inspirování zaměstnanců, klientů i dodavatelského řetězce. Podpora přechodu k udržitelnému podnikání formou udržitelného financování.

Nejprve musíme zajistit, aby byly naše vlastní aktivity v souladu s nízkouhlíkovou ekonomikou a ochranou lidských práv. Naši zaměstnanci si dokonce vytvořili vlastní KPIs ke snížení uhlíkové stopy.

Založili jsme také Komisi pro udržitelnost, kterou tvoří 30 dobrovolníků z řad zaměstnanců. Finanční sektor hraje při přechodu k udržitelné globální ekonomice stěžejní roli. Jako banka máme největší dopad tím, že financujeme udržitelné projekty prostřednictvím zelených půjček, zelených dluhopisů a dalších inovativních produktů. Pomáháme vytvářet a realizovat projekty v oblastech jako je oběhové hospodářství, obnovitelná energie, odpady a voda.

Fakta

  • Závazek snížit uhlíkovou stopu o 10 % v roce 2019 jsme překročili v mnoha sledovaných aspektech.
  • V kategorii odpady, voda a automobilové emise se pohybujeme kolem 25 % snížení CO2.
  • Spotřebu vody jsme snížili o 43 %, ambice na rok 2021 je snížení o 67 %.
  • Odpad: díky implementaci vratných obalů (káva, catering a kancelářské vybavení) a digitalizaci interních formulářů se ušetřilo 10 % odpadu.
  • Ambice na rok 2021 je snížit množství odpadu o dalších 25 % pomocí kompostérů umístěných na terase.
  • Nová "car policy" pro rok 2021 přinese úsporu emisí o 34%.