Virtual Best Practice Tour II

Vyrážíme na virtuální tour po firmách, které zodpovědně a efektivně razí cestu trvale udržitelného podnikání

Inspirujte se u Brose CZ, ČVUT UCEEB a Škody Auto na konkrétních příkladech z praxe, 
jak Vaši firmu udělat udržitelnější

Co je Best Practice Tour?
Virtuální návštěva u 3 firem, které formou přednášky nebo exkurze předvedou své příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje a CSR. 

Tour je součástí aktivit platformy ČNOPK, partnerských firem a institucí #PartnersForSustainability.

Co je jejím cílem?
Seznámíte se s konkrétními, menšími či většími projekty a řešeními k tématu udržitelnosti a dozvíte se, jaký je jejich přínos, co vedlo k realizaci i s jakými překážkami se při tom firma setkávala. Touto výměnou zkušeností se vzájemně inspirovat.

1. VIRTUÁLNÍ ZASTÁVKA @ ČVUT UCEEB

Výzkum a vývoj pro průmysl

Online prohlídka nejzajímavějších laboratoří ČVUT UCEEB
 

Na ČVUT UCEEB každý rok našich 250 vědců a studentů ve 21 laboratořích realizuje zhruba 180 projektů pro průmysl, jejichž společným jmenovatelem jsou inovace pro lepší energetickou efektivitu, nižší vliv stavebnictví a energetiky na životní prostředí a vyšší komfort pro obyvatele budov. V rámci naší prohlídky se podíváme do některých našich laboratoří a představíme si stručně pár zajímavých projektů. Pro Virtual Best Practice Tour jsme se rozhodli zvolit formu online prohlídky, během které ředitel Lukáš Ferkl posluchačům ukáže například laboratoř s umělým sluncem, kde vyvíjíme hybridní solární panely, nebo mikroelektrárnu Wave na biomasu, která vloni získala poslední potřebnou certifikaci a míří k prvním komerčním zákazníkům.

2. VIRTUÁLNÍ ZASTÁVKA @ BROSE CZ

Největším aktivem společnosti jsou její zaměstnanci

Během virtuální procházky u nás se seznámíte s projekty trvalé udržitelnosti zaměřené na péči o naše zaměstnance.
 

Skupina Brose působí celosvětově v 65 lokacích a 24 zemích. S více než 3.000 zaměstnanci je Brose CZ je největším výrobním závodem skupiny. Každé druhé nově vyrobené vozidlo kdekoliv na světě má v sobě alespoň jeden produkt Brose.
Během virtuální zastávky vás provedeme projekty, které jsou součástí naší strategie budoucí udržitelnosti a mají pro naší lokaci zásadní význam. Ve výrobě Vám ukážeme, že robotizaci vnímáme jako nástroj pro zlepšení ergonomie pracovišť. Zastavíme se v našem Středisku praktické výuky, kde si vychováváme budoucí generace. Nahlédneme také do našich nových fyzio prostor a představíme práci našich fyzioterapeutů. Pouze 25 dní dovolené, ale dva měsíce prázdnin? Nevadí, i na to myslíme – náš Brose Kids Club je vzdělávací a volnočasové zařízení pro děti ve věku od 1 do 15 let a mimo jiné v létě pořádá pro děti našich zaměstnanců tábory.

3. VIRTUÁLNÍ ZASTÁVKA @ ŠKODA AUTO, a.s.:


Snížení spotřeby energie a ekologické zátěže v nové lakovně

Interaktivní prezentace odhalí moderní technologie využívané v lakovně ŠKODA AUTO
 

Při virtuální Best Practice Tour budete mít možnost nahlédnout do útrob naší nové moderní lakovny, která byla otevřena v srpnu 2019. Provedeme Vás krok za krokem procesem lakování, a ukážeme moderní technologie, které jsme se rozhodli v naší lakovně využívat, abychom snížili ekologickou zátěž při tomto výrobním procesu. Ukážeme Vám jedinečnou technologii sušení, moderní dvoukomponentní lak, či používání mletého vápence místo vody při procesu suchého odlučování. Všechny tyto inovace nám umožňují snížení spotřeby energie, laku, čerstvého vzduchu nebo odpadu, čímž přispíváme k naplňování naší strategie snižování dopadů výroby na životní prostředí.
 

Začátek: 15:00 hodin      Konec: 16:30 hodin
Místo: ONLINE

Platforma: Všichni přihlášení účastníci obdrží e-mail s odkazem pro připojení
Cílová skupina: členské firmy z odvětví zpracovatelský a energetický průmysl, stavebnictví, retail, telekomunikace; top manažeři a osoby odpovědné za CSR a udržitelnost. 
Jazyk: čeština
Účastnický poplatek: 
- partnerské firmy platformy + členské firmy ČNOPK: zdarma 
- nečlenské firmy ČNOPK: 300,- Kč + 21 % DPH za osobu
Uzávěrka přihlášek: 20. ledna 2021

Registrační formulář na Virtual Best Practice Tour II - 21.1.2021

  • Vyberte
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zastupuji partnerskou firmu platformy #PartnersForSustainability nebo členskou firmu ČNOPK
Ochrana osobních údajů