Cesta k uhlíkové neutralitě

ve Vodafonu

Udržitelnost ve Vodafone Czech Republic

Vodafone spojuje svět pro lepší budoucnost a podniká tak, aby z jeho činnosti měla prospěch celá společnost. Globální strategie firmy se shoduje se strategií udržitelného podnikání a zahrnuje rozvoj digitální společnosti, inkluzi pro všechny a prostřednictvím technologií snižování dopadu na životní prostředí. Všechny tři pilíře jsou navzájem provázané a stojí na investicích do sítí a technologií. Ty umožňují plnohodnotné začlenění všech lidí bez výjimky a zároveň mají pozitivní vliv na zacházení se zdroji nebo produkci skleníkových plynů. Pracujeme na tom, abychom vytvořili digitální budoucnost, která je tu pro každého a není na úkor naší planety.

Více o udržitelnosti ve Vodafonu najdete zde.


„Vědci i veřejnost stále zkoumají, jak se na změně klimatu podílí lidská činnost. Už nyní ale máme k dispozici spolehlivé důkazy o tom, že podíl člověka na tomto procesu je zásadní. Proto je čas jednat. Je to na nás.“
Petr Dvořák CEO, Vodafone Czech Republic

Best Practice 

Kategorie:

Redukce CO2 a zelená síť

 

Cíl:

 Využívání energie pouze z obnovitelných zdrojů od roku 2021. Uhlíková neutralita od roku 2040. Recyklace nebo reutilizace veškerého elektroodpadu z našich sítí od roku 2025.

V České republice Vodafone nakupuje energii z obnovitelných zdrojů již od roku 2011. Nově se zaměříme i na energii, kterou využíváme zprostředkovaně od našich dodavatelů. Cílem je stoprocentní využívání pouze zelené energie v celé Evropě od července 2021, v ČR ji chceme stoprocentně využívat již od ledna 2021. Hlásíme se k Pařížské klimatické dohodě z roku 2015. Do roku 2030 eliminujeme emise z vlastního provozu. Emise vznikající v našem dodavatelském řetězci, cestováním a při používáním námi prodávaných výrobků snížíme na polovinu. Do roku 2040 pak chceme dosáhnout uhlíkové neutrality. Prostřednictvím chytrých řešení internetu věcí (IoT) chceme přispívat ke snižování emisí i u našich zákazníků. Do roku 2025 také budeme dále využívat nebo recyklovat veškerý elektroodpad z našich sítí a produktů. 

Fakta

  • Vlastní uhlíkovou stopu již několik let postupně snižujeme řadou opatření, např. využíváním tzv. chytré budovy, postupnou digitalizací interních procesů, zmenšováním vozového parku.

  • Dalším krokem je podpora řešení Internetu věcí (IoT) u našich zákazníků a další snižování produkce emisí touto cestou.

  • Kromě vlastního přechodu na 100% energii z udržitelných zdrojů se prostřednictvím řady platforem zasazujeme o to, aby byla v ČR lépe dostupná a stala se tak novým standardem pro firmy i veřejnost.
  • Chytrá řešení internetu věcí implementovaná u našich zákazníků přispěla za rok 2019 ke snížení množství emisí o 15 tisíc tun.

Překážky

Pro Vodafone je absolutní prioritou energie z obnovitelných zdrojů. Sami ji nakupujeme už od roku 2011, zatím se nám ji ale nedařilo prosadit u našich dodavatelů nebo pronajímatelů. Co se týče snižování emisí skleníkových plynů, optimalizujeme postupně náš vlastní provoz, ale dosáhli jsme úrovně, pod kterou se už dál nedostaneme.

 

Řešení

U zelené energie budeme do budoucna působit na naše dodavatele, aby i oni využívali energii z obnovitelných zdrojů. Tuto snahu podporujeme naším působením v rámci řady platforem, kde usilujeme o to, aby energie z obnovitelných zdrojů byla obecně akceptovatelným standardem a ne drahým bonusem navíc. U redukce CO2 hledáme další cesty k úsporám prostřednictvím budování chytrých řešení internetu věcí (IoT) u našich zákazníků, které snižují uhlíkovou stopu jejich provozu nebo výroby. Do výběru dodavatelů jsme také zavedli povinná kritéria udržitelnosti.