Memorandum

Výstupem zasedání ThinkTanku je memorandum se společně stanovenými principy a závazky, které svým podpisem stvrdí CEO partnerských firem, a tím dají jasný signál veřejnosti i politické reprezentaci. Dokument by měl obsahovat také kontrolní mechanismy.